Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsavvikelser

För remittenter

Remiss till EX-Center ställs via
Take Care,
Amputations- och Dysmelicentrum
eller
Pappersremiss skickas till:
Aktiv Ortopedteknik
Amputations- och Dysmelicentrum
"EX-Center"
Box 4041
169 04 SOLNA

Behandlingar/ingrepp

När behandlingar och ingrepp ska genomföras på en person med extremitetsavvikelser så är det viktigt att i möjligaste mån bibehålla fysisk funktion under och efter avslutad behandling. Om du ska genomgå en behandling som kommer att ske under en längre tid kan du behöva stå på dig kring vad som fungerar och vad som inte fungerar för att inte få sämre rörlighet under tiden.

Rehabteamet868
873