Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsavvikelser

Ingrid Ekenman

Ingrid är ortopedläkare och arbetar han som konsultläkare åt EX-Center, Armprotesmottagningen och Gåskolan på Aktiv Ortopedteknik/rehabilitering.  


Rehabteamet802
820
822