Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsavvikelser

För remittenter

Remiss till EX-Center ställs via
Take Care,
AO Gåskola/Armprotesmottagning

eller

Pappersremiss skickas till:
Amputations- och Dysmelicentrum
på Aktiv Ortopedteknik
"EX-Center"
Box 4041
169 04 SOLNA

Ingrid Ekenman

Ingrid är ortopedläkare och arbetar han som konsultläkare åt EX-Center, Armprotesmottagningen och Gåskolan på Aktiv Ortopedteknik/rehabilitering.  


Rehabteamet

  • Psykolog802
820
822