Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsavvikelser

För remittenter

Remiss till EX-Center ställs via
Take Care,
Amputations- och Dysmelicentrum
eller
Pappersremiss skickas till:
Aktiv Ortopedteknik
Amputations- och Dysmelicentrum
"EX-Center"
Box 4041
169 04 SOLNA

Ingrid Ekenman

Ingrid är ortopedläkare och arbetar han som konsultläkare åt EX-Center, Armprotesmottagningen och Gåskolan på Aktiv Ortopedteknik/rehabilitering.  


Rehabteamet802
820
822