Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsskador

Fredrik Buch

Dr. Fredrik Buch, MD, Ph.D, är specialist i ortopedi sedan 1989 och är även medicine doktor. Fredrik Buck är utsedd av AstraZeneca och svenska staten att göra neurosedynbedömningar och arbetar vid behov som konsultläkare åt EX-Center. 
Fredrik har tidigare arbetat bl.a. på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han har en lång erfarenhet inom klinisk prövningsverksamhet och har arbetat med förebyggande hälsovård. Under de senaste åren har han också varit medicinskt ansvarig för medicintekniska ortopedmottagningen på Rehabcenter Sfären. 

Rehabteamet802
820
831