Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsskador

Fredrik Gunnarsson

Fredrik Gunnarsson är leg psykolog och finns till hands på deltid för patienter inskrivna på EX-Center och rehabteamet på Aktiv Ortopedteknik i Stockholm AB.  

Tel: 08-624 95 50


Rehabteamet802
820
829