Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsavvikelser

Nyheter

  • Välkommen till EX-Centers träff för amputerade på grund av sepsis lördagen den 3–4 december 2022 i Stockholm. Se inbjudan här
  • Gruppfoto på EX-Centers team.
  • Ta del av den digitala föreläsningen inom EX-Centers/FfdN:s projekt, personcentrerad vård, där resultaten av telefonintervjuerna med Föreningen för de Neurosedynskadades medlemmar presenteras.Välkommen till EX-Center!

EX-Center är ett rehabiliterings- och kunskapscenter på riksnivå för barn och vuxna med medfödda reduktionsmissbildningar eller amputationer p.g.a. skada eller sjukdom på fler än en arm eller ett ben.

Centret drivs av Föreningen för de Neurosedynskadade (FfdN) och Aktiv Ortopedteknik i Stockholm AB.

EX-Center startade sin verksamhet 1993. Vi arbetar med  habilitering/rehabilitering och hälsa utifrån en helhetssyn med kunskapsuppbyggande insatser och informationsspridning. Vi
fungerar som ett komplement till det stöd som erbjuds i kommuner och landsting. Aktiv Ortopedteknik har avtal med Region Stockholm.

EX-Center riktar sig till alla med medfödda multipla extremitetsavvikelser såsom Dysmeli, Neurosedynskada, TAR-syndrom, Artrogrypos och Aperts syndrom samt  till personer som amputerats på flera extremiteter på grund av trauma eller sjukdom (sepsis eller tumörer). 

EX-Centers interdisciplinära team består av koordinator, ortopedläkare, arbetsterapeut, sjukgymnast, psykolog och ortopedingenjör. Vi samarbetar också med ortopedingenjörer från andra ortopedverkstäder som har avtal med Region Stockholm.

Rehabteamet801