Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsavvikelser

För remittenter

Remiss till EX-Center ställs via
Take Care,
Amputations- och Dysmelicentrum
eller
Pappersremiss skickas till:
Aktiv Ortopedteknik
Amputations- och Dysmelicentrum
"EX-Center"
Box 4041
169 04 SOLNA

Christiane Van Cappellen

Christiane Van Cappellen är leg psykolog och finns till hands på deltid för patienter inskrivna på EX-Center och Amputations- och Dysmelicentrum på Aktiv Ortopedklinik.

Tel: 08-624 95 50
E-post: info@ex-center.org 

Rehabteamet802
820
829