Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsskador

Madelaine Krook

Madelaine är Leg. Psykolog och Psykoterapeut.

Madelaine arbetar sedan 1 september 2018 på Armprotesenheten, Gåskolan och EX-Center på Aktiv Ortopedteknik. Dessförinnan arbetade hon, sedan 2009, i samma verksamheter på Rehabcenter Sfären. Sedan 2011 arbetar hon också på avdelningen för Onkologisk rehabilitering på Sfären.
Hon har tidigare också arbetat inom psykiatrin, Huddinge sjukhus, på Bröstcancerföreningen och på Kropp & Själ, Solna Strand.

Tel: 08-624 95 50


Rehabteamet802
820
829