Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsskador

Marie Wikström

Marie Wikström är EX-Centers patientkoordinator och var en av initiativtagarna till EX-Center och har arbetat inom organisationen sedan starten år 1993. Marie är anställd av FfdN och har arbetat aktivt inom organisationen sedan år 1986. Hon var kanslichef för FfdN mellan år 2004–2006. Marie är neurosedynskadad vilket gör att EX-Center i den dagliga verksamheten har ett ständigt närvarande funktionshinderperspektiv. 
 
Tel: 08-55 10 87 02 


Rehabteamet802
820
821