Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsskador

Material & länkar

Material 

Digital Föreläsning (ca 45 min)
Christina Ragnö och Marie Wikström berättar om resultaten från telefonintervjuerna med FfdN:s medlemmar inom EX-Center/FfdN:s projekt personcentrerad vård.

Ikon förmp4 Inspelning av digitalföreläsning-20210628_132600-Mötesinspelning.mp4


Film om brukarmedverkan på EX-Center


Länkar 

Föreningen för de Neurosedynskadade 

Aktiv Ortopedteknik i Stockholm AB

Tipbase (EX-Centers Tips- och idédatabas) 

Dysmeliföreningen

Övrigt

Sepsisfonden

CSD Centrum för sällsynta diagnoser

Tips och hjälpmedelsdatabas från Spinalis

Rehabteamet805