Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsavvikelser

För remittenter

Remiss till EX-Center ställs via
Take Care,
Amputations- och Dysmelicentrum
eller
Pappersremiss skickas till:
Aktiv Ortopedteknik
Amputations- och Dysmelicentrum
"EX-Center"
Box 4041
169 04 SOLNA

Stina Lermon

Stina är Leg Arbetsterapeut.
Hon arbetar sedan oktober 2018 på Armprotesenheten och på EX-Center på Aktiv Ortopedteknik. Hon arbetade tidigare på Handkirurgen på Södersjukhuset i Stockholm.

Telefon: 08-624 95 50


Rehabteamet802
820
824