Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsavvikelser

Stina Lermon

Stina är Leg Arbetsterapeut.
Hon arbetar sedan oktober 2018 på Armprotesenheten och på EX-Center på Aktiv Ortopedteknik. Hon arbetade tidigare på Handkirurgen på Södersjukhuset i Stockholm.

Telefon: 08-624 95 50


Rehabteamet802
820
824