Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsavvikelser

Erik Hidemo

Erik är rehabchef och Leg. Ortopedingenjör.

Erik arbetar sedan 1 november 2015 på Aktiv Ortopedteknik. Dessförinnan arbetade han, sedan 2014, som leg. ortopedingenjör på Ortopedteknikk i Oslo. Erik är chef över rehabverksamheten på Aktiv Ortopedteknik men jobbar även kliniskt, primärt med benproteser.

Tel: 08-624 95 50


Rehabteamet802
820
830